HAKKIMDA

Mezuniyet
İstanbul Üniversitesi

Psikoloji Bölümü

Telefon
(0542) 466 81 77
Email
info@hulyasogucakdeniz.com

hulyasogucak@hotmail.com

ADRES
LARA : Gelişim Psikiyatri

Yeşilbahçe Mah. Metin Kasapoğlu Caddesi Ercivan 2 Apartmanı 45/2 Muratpaşa/Antalya

TEL : (0242) 316 59 11

KONYAALTI :Optimist Psikoloji

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No:236/2 Evin Kuyucuoğlu İş Merkezi, 07130 Konyaaltı/Antalya

TEL : (0242) 229 97 49

Özgeçmiş

İlk,orta ve lise eğitimini Antalya ‘ da tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirerek tamamlamıştır.Lisans eğitimi sırasında stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’n de yapmıştır. Ardından Akdeniz Üniversitesi’ nde Pedagojik Formasyon Eğitimini bitirmiştir. Öğrenim hayatı boyunca çocuk ve ergenlerle çalışmayı hedeflemiş, aldığı eğitimleri ve çalıştığı kurumları buna göre planlamıştır. Yaşam boyu gelişim inancı ile bilgilerini tazelemeye ve yeni bilgiler edinmeye devam etmektedir. 2008 yılından bu yana çeşitli kolej ve anaokullarında sorumlu müdür, kurum psikoloğu ve rehber öğretmen pozisyonlarında 1000’ i aşkın çocuk ve ebeveynleri ile çalışmalar yürütmüştür. Eğitim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve geliştirilmesi için gözlem, değerlendirme ve destekleme çalışmaları, bireysel bilişsel müdahale çalışmaları, çocuk ve ergenlere yönelik bireysel danışmanlık ve terapi süreçleri,  aile danışmanlığı başlıca çalışma alanlarıdır. Evli ve bir çocuk annesidir.

HİZMETLER

Öğrenme süreçlerinin objektif değerlendirilmesi

Her yaş grubundaki çocukların eğitsel değerlendirilmesi ve performans geliştirme çalışmalarının ön ayağı olan değerlendirme testleri ve bireysel çalışma planı oluşturma

Bebeklerde gelişim süreçleri , uyku ve beslenme sorunları

Bebeklerde gelişim süreçleri takibi , uyku eğitimi ve danışmanlığı

Ebeveyn tutumları ve aile içi dinamikler

Ebeveyn danışmanlığı , anne – baba tutumları ve aile danışmanlığı

Bilişsel müdahale ve geliştirme programı

Bireysel ya da grup çalışmaları yapılarak yapılan testlerin ardından çizilecek bilişsel programın yürütülmesi

Çocuk ve ergenlerde davranış ve uyum problemleri

Çocuk ve ergen yaş gruplarında olan davranış problemlerine yönelik değerlendirme, danışmanlık ve terapi süreçleri

Objektif gelişim değerlendirme testleri

Zeka ve gelişim testleri , öğrenme performansı testleri

Projektif değerlendirme testleri

Çocuğun ve gencin iç dünyasını ve dinamiklerini anlamaya yardımcı projektif değerlendirmeler

Öğrenme güçlüğü ve okula hazırlık değerlendirmeleri

Çocuğun okul olgunluğunun objektif test ve yöntemlerle ölçülmesi ve özel öğrenim güçlüğü durumunun değerlendirilmesi

Kaygı bozuklukları, fobi ve tikler

Panik atak, okul fobisi ve çeşitli fobi türleri, tırnak yeme ve benzeri belirtiler içeren durumlar

Eğitim danışmanlığı

Kurum, okul ve anaokullarına eğitim danışmanlığı

TESTLER

CAS Bataryası 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Bu test İstanbul Üniversitesi Öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Tamer ERGİN öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe’ye kazandırılmıştır. Testi uygulamaya yetkili olan uzmanlar İstanbul üniversitesi sürekli eğitim merkezi tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlardır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel engelli bireylerin değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarının saptanması, ciddi duygusal bozuklukların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların belirlenmesi , planlama problemi olanların belirlenmesi, başarının önceden kestirilmesi konularında da CAS bataryası kullanılmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

WISC-R çocuklar için zeka ölçeği, 6-16 yaş arası çocuklara ve ergenlere uygulanan bir zeka testidir. Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da   çocuğa sunulmaktadır. WISC-R Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bir yordama yapabilmemizi sağlarken, çocuğun test esnasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunduğu için davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik bozukluklarının tahmin edilebilmesine de  yardımcı olmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Bireysel ayrılıklar ve özelliklerden yararlanılarak çocuğun kişiliği ve problemlerini incelemek, grup içindeki, okuldaki, evdeki tepkilerini etkileyen durumları tespit etmek, bilgi almak için kullanılır. Bu test ile çocuğun içinde bulunduğu problemli durum yorumlanmaya çalışılır. Resimli kartlar çocuğun kendisi için önemli olan olaylarla ilişkilerinin anlaşılmasında kolaylık sağlar. Test, hayvanlarla ilgili olan 10 değişik resimden oluşmaktadır. Süre sının yoktur. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Bu test, Dr. M. Frostig tarafından geliştirilmiş görsel algıyı saptamaya yarayan bir testtir. Dr. Frostig öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikle görsel algıyı içeren etkinliklerde başarısızlık gösterdiklerini izlemiş ve klinik tecrübelerine dayanarak kendi adını verdiği bu testi geliştirmiştir. Test 4,0 -7.11 aya kadar olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Kişinin, verilen yönergeye karşı yapmış olduğu ev, ağaç ve insan çizimleri ve bu çizimler hakkındaki yorumlarına dayanarak bireyin içsel dünyası hakkında bilgi veren projektif bir testtir. 3 yaşından itibaren tüm yaş gruplarına uygulanabilir.

 

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.
Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir (Oktay 1983).
Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir (Wifred 1993).

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

Peabody resim kelime testi Dunn tarafından hazırlanmıştır. Katz ve arkadaşları 1972 Türkçeye uyarlamışlardır.  Bu test 2,5 ve 18 yaş arasında ki çocuk ve bireyler için uygulanabilir bir testtir. Peabody resim kelime testi ile birlikte kişilerin dil gelişimini öğrenebiliriz. Test içerisinde resimlerle kelime gelişimini öğrenmeyi amaçlayan sorular yer almaktadır. Test için herhangi bir süre sınırlaması mevcut değildir.

DENVER II GELİŞİM TESTİ

Küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır.Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

2-7 yaş arasındaki çocuklarda motor beceri,el-göz koordinasyonu,görsel algıyı ölçen bir test olarak kullanılmaktadır.Basitten zora doğru sıralanan geometrik şekillerden oluşmuş kartlarda  çocuğun gördüğü şekilleri çizmesi istenmektedir.Çizilen şekiller Gesell normlarına tablosuna göre puanlanarak değerlendirme yapılır.Toplam puanı çocuğun gelişim düzeyini göstermektedir.Buna göre yapılan gözlem,gelişim düzeyi de dikkate alınarak uzman tarafından çocukla ilgili önerilerde bulunulmaktadır.

BU CÜMLELER TANIDIK GELİYOR MU ?

BİRLİKTE ÇÖZÜM BULMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ

YALNIZ DEĞİLSİNİZ !!

PASS Bilişsel Müdahale Programı

“PASS Bilişsel Müdahale Programı”  öğrenme ve öğrenme sorunlarına yeni bir bilişsel yaklaşım getiren ve bireysel eğitime gereksinimi olan çocukların desteklenmesini amaçlar. Öğrencinin mevcut öğrenme performansını geliştirebildiği gibi, belirli bir alandan kaynaklanan öğrenme sorunlarına çözüm bulmak için de etkilidir.  

Õğrencilerin bilişsel performansını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen farklılıkları oluşturan değişkenlerin tanımlanması tüm eğitimsel çalışmalar için gereklidir. Bireyin öğrenme performansını etkileyen olumlu ya da olumsuz bireysel farklılıkları oluşturan değişkenlerin tanımlanması bireysel eğitimin programlanması çalışmalarına yol gösterici olacaktır. Bu çalışma ve etkinlik örnekleri; üstün yetenekli, zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı ve ciddi duygusal güçlükleri olan çocuklarla yapılacak bireysel eğitim çalışmalarının programlanmasına ışık tutacaktır. Bu çalışmalar; gelişim destek amacı ile “Global Tasks” ve akademik hayata destek amacı ile “Bridging Tasks” şeklinde sınıflanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğrenme ve Öğrenme Sorunlarına Yeni Bir Yaklaşım

Terapi Hakkında

MERAK ETTİKLERİNİZ

Terapi denince zihnimizde canlanan kavramlar genelde birbirine benzerdir. Kişi problemleri nedeniyle bir uzmana gider , ‘ dertlerini ‘ anlatır ve uzman onu anlayarak ne yapması gerektiğini söyler veya hatalarını kişiye gösterir.

Aslında terapi süreci yukarıdaki tanımdan farklı bir süreçtir. Terapistler insanların daha sağlıklı , mutlu bir yaşantısı olması için çeşitli tekniklerden faydalanarak, kişi ile işbirliği içinde bir tedavi planı uygular. Bilişsel Davranışçı, Psikodinamik, Bütünsel gibi teknikler kullanan terapistler , tarafsız,yargılayıcı olmayan bir dil kullanırlar. Ne yapmamız gerektiğini söylemekten çok , kişiye gerekli iç görüyü kazandırıp, eğer gerekliyse değişimi başlatmak için yolları çizer ve devamında kişiye eşlik ederler. Bu sebeple terapist tek başına problemin çözümünde yer almaz, mutlaka danışan kişininde aktif şekilde katılım sağlaması ve açık olması gerekir.

Psikoterapi ailelerle , çocuk ve ergenlerle , grup seansları ile ve genellikle de bireysel olarak uygulanır. Terapist ve danışanı arasında gizlilik esastır ve konuşulanlar kişinin izni olmadan paylaşılamaz.

Çocuk ve ergenlerle aşağıdaki durumlarda çalışılabilir.

Duygusal zorluklar – stres, anksiyete, depresyon, arkadaşlık sorunları, zorbalık, benlik saygısı ve atılganlık.

Davranışsal sorunlar – dürtüsellik, öfke, meydan okuma, saldırganlık.

Aile danışmanlığı- etkin ebeveynlik stratejileri, bağlanma, aile ilişkileri danışmanlığı ve boşanma sonrası takip ve destek.

Travma – travma sonrası stres bozukluğu,  çocukluk travmaları

Okulla ilgili sorunlar – okul kaygısı, okuldan kaçınma ve okul reddi, akademik başarı ile ilgili sorunlar, sınav kaygısı.

Öğrenme performansının değerlendirilmesi – akademik performans düşüklüğü, özel öğrenme güçlüğü

DEHB teşhisinin ardından bütünleyici yardım ve destek, ailenin izlemesi gereken yollar ile ilgili danışmanlık

Otizim teşhisi ardından bütünleyici yardım ve destek, ailenin izlemesi gereken yollar ile ilgili danışmanlık

Gelişimsel takip- gelişim dönemi özellikleri takibi ve herhangi bir sürecin tamamlanamaması durumunda destek

Çocuğun bir doktor tarafından tanımlanamayan ağrı veya hastalık teşhisi olduğunda

Alt ıslatma- Tırnak yeme- Kardeş kıskançlığı gibi durumlar ile danışmanlığa ihtiyaç duyulduğunda

Okul rehberlik biriminin yönlendirmeleri sonucunda

Kayıp , yas durumlarında

Ebeveynlerin danışmaya ihtiyaç hissettikleri konularda

Genellikle Çocuk/ Ergenlerle olan bir terapi süreci ebeveynleri ile olan kısa bir görüşme ile başlar. Terapiye ihtiyaç duyulan sebepler , nasıl bir yol izleneceği konuşulur. Eğer çocuk/ergen olmadan uzmanla iletişim kurulması gerekiyorsa , çocuk/ergen bekleme odasında beklerken bu görüşme sağlanabilir.

Çocuk/Ergen ve terapist çalışmaya başladıktan sonra , her seans sonunda aile ile bir görüşme gerçekleştirilir ve değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme her seans sonrası olmayabilir , buradaki belirleyici uzmandır. Terapi süreci sorunun niteliğine, ailenin yaklaşımına , çocuğun yaşına ve benzeri faktörlere göre değişiklik gösterecektir. Ergenlerle çalışırken aile ile paylaşılması gereken- zorunlu olan durumlar ve terapist ile ergen arasında gizli kalabilecek konular önceden belirlenir. Çocuğun/ Ergenin ihtiyaçlarına bağlı olarak uzman çeşitli terapi tekniklerinden faydalanarak bir yol çizebilir, bazı test ve yöntemleri kullanabilir.

Ebeveynlerin izni dahilinde uzman ihtiyaç halinde çocuğun okulu ile iletişim kurabilir ve gerekli bilgileri talep edebilir. Gerekli durumlarda gene ebeveyn ve okulun bilgisi dahilinde okul ziyaretleri gerçekleştirip gözlem yapmak isteyebilir.

Bir terapi seansı 50 dk uzunluğundadır.

Okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarına danışmanlığa gelmeden önce kısa bir açıklama yapılması uygundur. Büyüklerin ve ailelerinde  zaman zaman bazı konularda ( sabit bir konu varsa örnekler verilebilir ) yardıma ihtiyaç duyabileceği, daha mutlu ve sağlıklı olmak için konuşmaya ihtiyaç duyabileceği çocuğun yaş grubuna uygun bir dille anlatılabilir. Küçük çocuklarda soyut düşünce henüz daha oluşmadığı için bir psikologu tanımlarken ‘ mutluluk doktoru ‘ kavramı kullanılabilir.

Çocukta kaygı durumu oluşturduğu gözlemlenmesi halinde , uzman ile neler yapılacağı ( bekleme odasında bekleneceği, içeride sohbet edileceği vb ) somutlaştırarak anlatılabilir.

Çocuğu rahatlatmak adına uzmanın onunla sadece oyun oynayacağını , birlikte resim yapılacağını vb durumları söylemek çocukta bir beklenti yaratacağından ve özellikle uzman bir test uygulayacak ise çocukta hayal kırıklığı ve isteksizliğe sebep olabileceğinden tercih edilmez.  Merkeze gelindiğinde çocuk kaygılı bir ruh halinde ise uzman sağlıklı iletişim kurmak ve çocuğu rahatlatmak adına çeşitli yöntemlere başvuracaktır.

İlk ziyaretinizde sizden gerekli bilgileri almak adına form doldurmanız istenebilir. Bu sebeple görüşme saatinizden 15-30 dk önce gelmeniz formu rahat doldura bilmenizi sağlar.

Bir görüşmeyi iptal etmeniz gerekirse mümkün olan en kısa sürede bunu bildirmeniz uzmanın o saati daha verimli geçirmesini sağlayacaktır.

İletişim

Bize Ulaşın

ADRES
Gelişim Psikiyatri Kliniği

Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Caddesi Muratpaşa Ercivan 2 Apartmanı 45, 07160 Muratpaşa / ANTALYA

Optimist Psikoloji

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No:236/2 Evin Kuyucuoğlu İş Merkezi, 07130 Konyaaltı/ANTALYA

TELEFON
(0542) 466 81 77
TAKİP EDİN
Facebook
Youtube