Aile Çift Terapisi

Aile Çift Terapisi

Aile danışmanlığı ( aile terapisi) aile içerisindeki bireylerin güçlerini ve sağlamlığını artırmayı amaçlar . Yaygın olarak kullanılan aile terapisi hedeflerinden bazıları şunlardır:  

Farklı seviyelerde aile işleyişinin geliştirilmesi, aile üyeleri arasında karşılıklı anlayışın ve duygusal desteğin arttırılması, çeşitli yaşam ikilemlerinde ve durumlarla baş etme becerilerinin geliştirilmesi ve problem çözme stratejilerinin geliştirilmesi. 

Bu terapi biçimi bireyleri tek başına ele almaktan çok ilişkileri ve sitemin bütününü ele alır. Amaç ailedeki suçluyu aramak değil , sorunu doğuran davranışlar ve ilişkiler üzerinde durulur. Aile sistemlerinde değişiklikler yaparak sorunu ele alır.

Aile – çift terapilerinde aşağıdaki konular üzerine çalışılır.

  • Doğru eş seçimi ve evlilik kararı
  • Evliliklerde ve Aile içi İletişim sorunları ve çatışma
  • Eşler arası güven problemleri
  • Kıskançlık
  • Aldatma ve Aldatılma
  • Boşanma dönemi danışmanlık
  • İlişkiyi tanıma ve geliştirme
  • Aile içinde kemikleşmiş problemlerin çözümü
  • Aile içinde kişilerin rollerini ve çatışmalara etkisini fark etme ve geliştirme

Randevu oluşturmak veya bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Bir cevap yazın