Zeka Testi

Günümüzde en çok merak edilen konulardan biridir zeka testi ve uygulamaları. Zeka testleri bireyi daha yakından tanımak ve potansiyeli ile ilgili bilgi sahibi olmak için halen yaygın kullanılan bir araçtır. Ülkemizde en yaygın kullanılan zeka testleri Stanford Binet , WISC R , WISC IV testi ve CAS bataryasıdır.

Zekayı tanımlamak için henüz uzmanlar bir görüş birliğine varamasa da günümüzde öğrenme sorunları , bazı klinik durumları saptamak, beyin hasarlarını tespit etmek , Üstün potansiyeli belirlemek, gelişimi değerlendirmek, öğrenme güçlüğü ve DEHB ( Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ) durumunu saptamak gibi bir çok sebeple zeka testleri kullanılmaktadır. Zeka testi esnasında uzman , uzun yıllar üzerinde çalışılmış soru ve değerlendirmelerle , objektif şekilde kişiyi değerlendirmelidir. Zeka testini uygulayan kişinin mutlaka bu konuda yetkili kurumlardan eğitimlerini tamamlamış , alanda çalışan uzmanlar olması gerekmektedir. Bu konu , kişinin tüm hayatı üzerinde etkili olabilecek bir değerlendirme söz konusu olduğundan zeka testi uygulamasını yapan kişinin yetkinliği son derece önemlidir. Ülkemizde Türk Psikologlar Derneği , İstanbul Üniversitesi gibi kurumlar zeka testi uygulayıcı eğitimleri vermekte yetkili olan kurumlardır.

Yukarıda belirtilen testler ülkemizde daha çok çocuklar için uygulanmaktadır. CAS bataryası 5 yaş itibari ile uygulanabilmektedir.

Çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi ve öğrenme süreçlerinde oluşabilecek sorunların önceden tespit edilmesi , çocuğun kendisi ile ilgili inançları ve akademik başarısı üzerinde oldukça etkilidir. Bu sebeple öğretmenden gelen bir geri bildirim var ise vakit kaybetmeden bu değerlendirmeleri yapıyor olmak çocuklar için oldukça gereklidir. Öğretmeniniz çocuğunuzla ilgili şu geribildirimlerde bulundu ise , çocuğunuzu değerlendirmeyi düşünmelisiniz .

‘ Dikkati çabuk dağılıyor . ‘

‘ Yaşıtlarından farklı bir gelişimi var. ‘

‘ Yaşıtlarına göre hızlı / yavaş ilerliyor. ‘

‘ Aslında yapabilecek bir çocuk ama başarılı olamıyor. ‘

‘ Yönergeleri takip etmekte zorlanıyor .’

Bu ve benzer cümleleri öğretmeninizin söylemesi durumda bir uzmana başvurarak gerekli değerlendirmeyi alınız.

This Post Has One Comment

Bir cevap yazın