Hizmetler 

Yetişkin -Genç ve Çocuk yaş grubu ile çalışmaktayım. Hizmetler kısmında benim çalıştığım alanları bulabilirsiniz. 

BİREYSEL TERAPİ

Bireysel terapide kişiler günlük hayatta yaşadığı sorunlar ve uzun süre devam eden problem üzerinden başvuruda bulunabilirler. Bireysel terapi , terapist ile danışanın birebir ilişki içerisinde olduğu ve terapistin kişinin ihtiyacı olan değişime odaklandığı psikoterapi şeklidir. Her terapist kendi eğitim aldığı ekole göre terapi sürecini yönlendirecektir.

Bireysel anlamda kişilerin terapiye başvurmakta oldukları sebepler değişmektedir. Genel olarak öfke , kaygı , depresyon ya da ilişki sorunlar, özgüven problemleri gibi sebeplerle başvurulabilmektedir. 

Bireysel terapide aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütülür. 

AİLE-ÇİFT TERAPİSİ

Aile danışmanlığı ( aile terapisi) aile içerisindeki bireylerin güçlerini ve sağlamlığını artırmayı amaçlar . Yaygın olarak kullanılan aile terapisi hedeflerinden bazıları şunlardır:  

Farklı seviyelerde aile işleyişinin geliştirilmesi, aile üyeleri arasında karşılıklı anlayışın ve duygusal desteğin arttırılması, çeşitli yaşam ikilemlerinde ve durumlarla baş etme becerilerinin geliştirilmesi ve problem çözme stratejilerinin geliştirilmesi. 

Bu terapi biçimi bireyleri tek başına ele almaktan çok ilişkileri ve sitemin bütününü ele alır. 

 

ÇOCUK-GENÇ TERAPİSİ

Yaklaşık olarak 0-22 yaş aralığında çocuk-ergenlerle birebir yürütülen danışmanlık çocuk-ergen danışmanlığı olarak geçer. Bu yaştaki çocuk-ergenlerin , büyüme sürecinde karşılaştıkları sosyal-duygusal, zihinsel ve davranışsal problemlerini kapsadığı gibi , bu süreçlerden geçen çocuğun daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmesi, problemlerle etkin şekilde başa çıkabilmesi, duygularını tanıyıp duygularını doğru şekilde ifade etmesi ve benzeri bir çok alanda danışmanlık alınmasını da içerir.

Hülya Soğucak Deniz 

Psikolog